bachikho's Recent Activity

  1. bachikho đã trả lời vào chủ đề Lin Gaoyuan - nhanh như chim cắt.

    tâm lý kém, lối đánh thiên về tốc độ mà thiếu lực, nếu gặp tàu hay tụi Á ôm bàn còn phát huy đc, gặp tụi Âu lùi xa thì đòn thành muỗi...

    18 Tháng ba 2019 lúc 14:30