bachikho's Recent Activity

  1. bachikho đã trả lời vào chủ đề World Tour Grand Finals 2018: 13th December - 16th December.

    mấy ku trẻ mỗi FZD vững, trận thua hugo chẳng qua cô về nên hugo quăng quả nào cũng vào chứ bt nó đốt như tàu tây, lối chơi nhanh của...

    17 Tháng mười hai 2018 lúc 08:10
  2. bachikho đã trả lời vào chủ đề World Tour Grand Finals 2018: 13th December - 16th December.

    mình FZD 1 nhánh, 4 ku tàu còn lại chung nhánh kia: http://results.ittf.bornan.net/ittf-web-results/html/TTE2825/brackets.html

    13 Tháng mười hai 2018 lúc 16:33
Đang tải...