Recent Content by 40+

  1. 4

    Mình có cây TSP SWAT Power (cán ST), là cốt mà Victas clone ra cây Koki Niwa Wood. Bạn có muốn...

    Mình có cây TSP SWAT Power (cán ST), là cốt mà Victas clone ra cây Koki Niwa Wood. Bạn có muốn mua không?
  2. 4

    (Đã hủy) Bán lại cốt vợt Viscaria tem bạc

    Chắc mình gà hay sao ấy, chứ nhìn sao cũng không ra "mua mới từ đầu, vợt đánh rất ít".
Top