40+'s latest activity

  • 4
    Leoviz bản chất nó là hàng China bác ạ, giống như mấy loại Goefs, Vigo... mang tiếng thương hiệu Việt nhưng ruột đều gia công ở TQ cả
  • 4
    40+ left a message on nguyenduyanh011's profile.
    Mình có cây TSP SWAT Power (cán ST), là cốt mà Victas clone ra cây Koki Niwa Wood. Bạn có muốn mua không?
Top